اصلی ترین ضرر های ازدواج های اینترنتی
Iran16 سه شنبه 28 دی 1395

اصلی ترین ضرر های ازدواج های اینترنتی
اصلی ترین ضرر های های اینترنتی

16:ظهور انواع تکنولوژی ها و وسایل ارتباطی، عامل اصلی بسیاری از ازدواج های ناموفق در جامعه است.

روانشناسان اجتماعی ظهور انواع تکنولوژی ها و وسایل ارتباطی را تهدید و یا عامل اصلی بسیاری از ازدواج های ناموفق در جامعه می دانند و می گویند : یکی از مهم ترین ایرادهایی که می توان در حوزه پیشرفت و ورود تکنولوژی وارد کرد این است که در تمامی کشورهای پیشرفته حفظ ارزش ها و هنجارهای آن جامعه بسیار مهم تر از ورود ابزارهای تکنولوژیک جدید محسوب می شود، در واقع در جامعه ها باید سعی شود قبل از ورود یک رسانه یا ابزار جدید با فرهنگ سازی و آموزش درست، آن را در خدمت فرهنگ و  ارزش های رایج در جامعه خود دربیاروند.

دوستی ها و ازدواج های اینترنتی بنیان جامعه را تهدید می کند

در واقع ازدواج یک نوع تعهد و یا وصلت دو خانواده با دو فرهنگ متفاوت تعریف می شود که در آن افراد ابتدا تلاش می کنند با ارتباط های منسجم و شناخت در خصوص عقاید، باروها و  فرهنگ های یکدیگر، تصمیم بگیرند می توانند به تفاهم برسند یا نه، در صورت تفاهم و پذیرش این اختلاف ها حاضر به وصلت با یکدیگر می شوند، با توجه به اینکه امروزه بسیاری از ازواج ها از طریق دوستی های اینترنتی و سایت های یابی صورت می گیرد این دغدغه دارد که دو نفر چگونه می توانند این تفاوت و اختلافات فرهنگی را در فضای مجازی درک و در نهایت به یک تصمیم صحیح برسند.

در ازدواج های اینترنتی شناخت در حوزه خانواده ها بسیار پایین است

در واقع عدم شناخت از خانواده‌ها مسئله‌ای است که عموما در میان این زوج‌ها بحران‌ساز می‌شود زیرا در این نوع ارتباط به برخی اختلافات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی توجه نمی‌شود ولی در خواستگاری‌های سنتی افراد یکدیگر را با یک شناخت کلی از هم انتخاب کرده‌اند و تقریبا سطوح طبقاتی خانواده‌های هم را می‌شناسند، بطور کلی در ازدواج های اینترنتی حتی دو فرد هم نمی توانند در مورد خصوصیات یکدیگر به آگاهی و شناخت صحیح دست یابند.

بی اعتمادی بین زوجین مهم ترین نتیجه ازدواج های اینترنتی

بی اعتمادی یکی از مهم ترین آسیب های های چتی و یا حاصل از اینترنت عنوان می شود: در واقع ازدواج هایی که از طریق آشنایی های اینترنتی اتفاق می افتد همواره طرفین را با نوعی بی اعتمادی نسبت به یکدیگر مواجه می کند و چون خود آنها نیز به نوعی این نوع آشنایی ها و ازدواج ها را بطور ذاتی نپذیرفته و در مورد درستی آن تردید دارند بنابراین همواره آنها را با این دغدغه که آیا او اولین انتخاب همسر وی بوده یا نه درگیر می کند.

yamahdi

اللهم عجل لولیک الفرج

سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) و شادی روح اموات و پدر تازه درگذشته این حقیر صلوات

نظرات و ارسال نظر