ایران16 / اخبار / حوادث / اعدام برای کیمیا به خاطر زنا / شوهر این زن دوربین در خانه اش نصب کرده بود! +عکس
اعدام

اعدام برای کیمیا به خاطر زنا / شوهر این زن دوربین در خانه اش نصب کرده بود! +عکس

زن جوان زمانیکه شوهرش به سفر کاری می رفت با مرد غریبه ای رابطه برقرار می کرد تا اینکه شوهرش با نصب دوربین مچ زن خیانتکارش را گرفت و دادگاه او را به محکوم کرد.

 

رسیدگی به این پرونده از مرداد امسال وبدنبال شکایت مرد جوانی از همسرش کلید خورد. شاکی پس ازحضوردردادگاه وهنگام تسلیم شکایتش به قضات گفت: چند ماهی بود که به رفتارهای همسرم مشکوک شده بودم. وقتی هم برای کار به مأموریت شهرستان می رفتم اطرافیان درباره همسرم حرف‌های عجیب وغریب می‌زدند که اوایل به آنها اهمیت نمی‌دادم. تا اینکه آرام آرام شک کردم برای همین دست به کار شدم و بدون اینکه همسرم «کیمیا» متوجه شود داخل خانه دوربین مدار بسته نصب کردم تا حقیقت روشن شود.
پس ازروشن کردن دوربین‌ها، روزبعد به بهانه مأموریت ازخانه رفتم. چند شبی که در خانه نبودم با تمام وجود و دراوج نگرانی دعا می کردم هیچ اتفاق بدی رخ ندهد وشک من به طورکامل برطرف شود. به همین خاطروقتی به خانه برگشتم همسرم را به بهانه‌ای به بیرون فرستادم. اما وقتی  دوربین ها را بررسی کردم با صحنه‌های باورنکردنی وحضورمردی غریبه درخانه روبه‌روشدم که با دیدن این صحنه‌ها احساس کردم تمام دنیا یک جا برسرم ویران شده است و…
دراوج خشم و ناراحتی وقتی همسرم به خانه بازگشت، فیلم‌ها را نشانش دادم و ازاوخواستم برای همیشه از زندگی‌ام برود. اما او همه چیز را انکارکرد. به همین خاطرتصمیم به شکایت گرفتم.»
پس از این شکایت فیلم‌ها توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفت که صحت‌شان برای قضات مشخص شد.
بنابراین زن جوان دستگیر شد و به اتهام در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی Judge هدایت رنجبر و دو مستشارش- یزدان پناه و خنک دار- پای میز محاکمه ایستاد. اما او که با مستندات غیر قابل انکار روبه‌رو شده بود و هیچ دفاعی از خود نداشت اتهامش را پذیرفت.»
قضات نیز وارد شور شده و پس از بررسی‌های علمی وحقوقی، زن جوان را به اتهام زنا به اعدام execution محکوم کردند. با توجه به اینکه مرد شیطان Evilصفت متواری است، تلاش برای دستگیری و محاکمه‌اش ادامه دارد.

داغ خفن :   آخرین عکس سلطان سکه پیش از اعدام
پرونده تلخ اعدام عامل گروگانگیری مرگبار رضا 8 ساله

پرونده تلخ اعدام عامل گروگانگیری مرگبار رضا 8 ساله