ایران16 / اخبار / حوادث / پدر و مادر عروس می خواهند اعدام تازه داماد قلدر را ببینند +عکس
پدر و مادر عروس می خواهند اعدام تازه داماد قلدر را ببینند +عکس

پدر و مادر عروس می خواهند اعدام تازه داماد قلدر را ببینند +عکس

قلدر : تازه دامادی که در جدال خانوادگی برادرزنش را کشته بود دیروز با تایید حکم قصاصش در دیوان عالی کشور در لیست اعدام قرار گرفت.

 

رضا 30 ساله که یکسال از ازدواجش گذشته بود زمستان سال 90 در جدال خانوادگی برادرزن 35ساله اش به نام مهرداد را با ضربه چاقو کشت و همانجا بازداشت شد. وی به اعتراف کرد و به بازسازی صحنه پرداخت. رضا در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. در آن جلسه رییس قوه قضاییه از طرف فرزندان صغیر قربانی برای رضا حکم خواست.سپس پدر و مادر قربانی نیز برای دامادشان خواستند و گفتند: پسرمان دو فرزند صغیر داشت که با کشته شدن پدرشان آسیب روحی زیادی دیدند. ما نمی توانیم از خون پسرم بگذریم. به همین خاطر برای رضا می خواهیم.

سپس به دفاع پرداخت و گفت: حدود چهار ماه قبل از این ماجرا همسرم قهر کرد و به خانه مادرش رفت.آن شب مقابل خانه پدرزنم رفتم تا با همسرم صحبت کنم. اما همسرم به من بی اعتنایی کرد. من که عصبانی بودم به خانه ام در خیابان مرتضوی برگشتم. اما دقایقی بعد دو برادرزنم به همراه چند نفر از اقوامشان مقابل در خانه آمدند و با من درگیر شدند.من هم با چاقویی که همراه داشتم یکی از آنها را زدم. ولی واقعا قصد کشتن برادرزنم را نداشتم.من همسرم را دوست داشتم و نمی خواستم زندگی ام از هم بپاشد.

داغ خفن :   3 اعدامی که بالای طناب دار رفتند زنده ماندند! / در گنبد رخ داد

وی ادامه داد: همسرم می خواست سر زندگی برگردد اما خانواده اش مانع او بودند.وقتی برادرزن هایم مقابل خانه ام آمدند از ترسم چاقو کشیدم.

این متهم در مقابل سوال قاضی درباره اینکه شاهدان گفته اند فقط پدر و برادرزنت در دعوا حضور داشتند و تو با عربده کشی و قلدری قصد ترساندن آنها را داشتی . این موضوع درست است؟ پاسخ داد: نه.آنها هفت یا هشت نفر بودند که مقابل خانه ام امدند.

در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد و رضا را به قصاص محکوم کرد. این حکم دیروز در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد. به این ترتیب تازه داماد جنایتکار در لیست سیاه اعدام قرار گرفت.

اعدام

اعدام 2 شیطان با دستان بسته / گردن محمد 12 ساله را هم بریده بودند + عکس 16+