ایران16 / اخبار / حوادث / اقدام شیطانی مرد 62 ساله با پرستار خانگی اش / او بارها مرا آزار داده است!
تجاوز وحشیانه

اقدام شیطانی مرد 62 ساله با پرستار خانگی اش / او بارها مرا آزار داده است!

این پرستار جوان فیلیپینی درشکایتش اعلام کرده بود از زمانی که در صاحبکارش مشغول به کار شده بود بارها مورد Rape قرار گرفته ولی به خاطر ترس ازعملی شدن تهدیدهای صاحبکار شیطان Evil صفتش، شکایت نکرده بود. اما سرانجام به خاطر ادامه یافتن رفتارهای وحشیانه این تصمیم به شکایت گرفت.

 

امارات پس از دستگیری متهم از افشای هویت او و فیلیپینی‌اش خودداری کرده است. درهمین حال متهم دیروز به دادگاه انتقال یافت ومحاکمه شد. قراراست قاضی Judge پرونده بزودی رأی خود را صادرکند.

داغ خفن :   سلفی گرفتن پس از آزار و تجاوز به دختر جوان
زنان بدکاره

وقتی پری به خانه برگشت مجید را با زنان بدکاره در وضعیت بدی دید و …