ایران16 / اخبار / سیاسی / اگر شاه نمی‌رفت ژاپن می‌شدیم!

اگر شاه نمی‌رفت ژاپن می‌شدیم!

شاپور بختیار در مصاحبه‌ای گفت: انصاف را آدم باید همیشه مراعات بکند. اغلب افرادی که می‌گویند ما داشتیم می‌شدیم یا نادانند یا موضع خوبی در وضعیت اقتصادی و سیاسی مملکت داشتند.

داغ خفن :   گلهای بازی قطر و ژاپن با گزارش عربی