ایران16 / اخبار / سیاسی / اگر شاه نمی‌رفت ژاپن می‌شدیم!

اگر شاه نمی‌رفت ژاپن می‌شدیم!

شاپور بختیار در مصاحبه‌ای گفت: انصاف را آدم باید همیشه مراعات بکند. اغلب افرادی که می‌گویند ما داشتیم ژاپن می‌شدیم …

شاپور بختیار در مصاحبه‌ای گفت: انصاف را آدم باید همیشه مراعات بکند. اغلب افرادی که می‌گویند ما داشتیم ژاپن می‌شدیم یا نادانند یا موضع خوبی در وضعیت اقتصادی و سیاسی مملکت داشتند.

مهره مار
لحظه بالا بردن کاپ جام ملتهای آسیا 2019 توسط حسن الحیدوس

لحظه بالا بردن کاپ جام ملتهای آسیا 2019 توسط حسن الحیدوس