ایران16 / عکس بازیگران / چهره واقعی و بدون حجاب آن ماری سلامه بازیگر سریال در حوالی پاییز! عکس
چهره واقعی و بدون حجاب آن ماری سلامه بازیگر سریال در حوالی پاییز! عکس
چهره واقعی و بدون حجاب آن ماری سلامه بازیگر سریال در حوالی پاییز! عکس

چهره واقعی و بدون حجاب آن ماری سلامه بازیگر سریال در حوالی پاییز! عکس

آن 28 ساله و لبنانی سریال می باشد

آن ماری سلامه بازیگر سریال حوالی پاییز می باشد. این بازیگر لبنانی متولد 1990 بوده 28 سال سن دارد. نکته درباره این بازیگر تسلط وی به زبان فارسی است.

داغ خفن :   عکسهای جدید بازیگران در ماه رمضان 95
جنین سقط شده

عکس دردناک از جنین سقط شده در دستشویی دبیرستان دخترانه+ جزییات