پریوش نظریه بازیگر سریال “زیر پای مادر” در صفحه خود با انتشار متنی نسبت به حاشیه های چند روز اخیر در مورد همکارش بهناز جعفری واکنش نشان داد.
نظریه در این پست نوشت:”بیایید یک تنه به قاضی نرویم ،باید حرفهای هر دو سو *کامل *شنیده بشه تا بتونیم درست برداشت کنیم
برداشت و نه قضاوت ضمن اینکه بازیگری که کارش را از صحنه ی تئاتر شروع کرده و نه از پارتی و حاشیه ،مدیون هیچکسی جز خودش نیست.”
گفتنی است؛ چهارشنبه 24 خرداد، نشست خبری سریال “زیر پای مادر” به واسطه درگیری لفظی میان بهناز جعفری با حبرنگاران نیمه‌تمام ماند.