ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / به نظرتون شیر زنده میمونه؟
حیوانات وحشی

به نظرتون شیر زنده میمونه؟

حمله وحشی

کلیپی زیبا از شکار دسته جمعی شیرها و حمله به گاومیش که شاخ گاو در گردن یکی از شیرها فرو میره !!!

به نظرتون شیر زنده میمونه؟

داغ خفن :   حمله وحشیانه حیوانات به انسان
جنگ دیدنی سگ مقابل شیر

جنگ دیدنی سگ مقابل شیر