ایران16 / اخبار / حوادث / نخستین اقدام پس از بی عفتی انجام شده در سد لفور + عکس ها

نخستین اقدام پس از بی عفتی انجام شده در سد لفور + عکس ها

نخستین اقدام پس از بی عفتی انجام شده در سد لفور + عکس ها

 اخباری مربوط به تصاویر مبتذل از برخی گردشگران در سد لفور سوادکوه شمالی در رسانه های مجازی دست به دست شد که واکنش های مختلفی به دنبال داشته است.

بی عفتی در سد لفور

 

بی عفتی در سد لفور

 

 

مهره مار