ایران16 / اخبار / حوادث / عکس جوان شیطان صفت که به بچه های اهوازی تجاوز میکرد !

عکس جوان شیطان صفت که به بچه های اهوازی تجاوز میکرد !

به بچه های اهوازی

اولین عکس از جوان شیطان صفتی که به ۷ پسر بچه اهوازی رحم نکرد + عکس

شکارچی شیطان صفت کودکان اهوازی دستگیر شد

محمد.خ که از سال ۹۲ اقدام به ربودنهفت پسربچه و پس از انتقال آن ها به خارج از شهر اقدام به تجاوز آن ها می کرد دستگیر شد.

متهم تحت عنوان پرسیدن آدرس قربانیان خود را به دام می انداخت و با تهدید چاقو و در خارج از شهر نقشه پلید خود را عملی می کرد. قربانیان متهم حدودا ۱۰ تا ۱۲ سال سن داشتند.

داغ خفن :   غوغای تجاوز و حامله شدن دختر 13 ساله (عکس)
تجاوز فرمانده پیر ترویست‌های تکفیری به نوه خود

تجاوز فرمانده پیر تروریستهای تکفیری به نوه خودش + تصاویر