ایران16 / اخبار / حوادث / عکس جوان شیطان صفت که به بچه های اهوازی تجاوز میکرد !
خرید-مهره-مار-اصل

عکس جوان شیطان صفت که به بچه های اهوازی تجاوز میکرد !

به بچه های اهوازی

اولین عکس از جوان شیطان صفتی که به ۷ پسر بچه اهوازی رحم نکرد + عکس

شکارچی شیطان صفت کودکان اهوازی دستگیر شد

محمد.خ که از سال ۹۲ اقدام به ربودنهفت پسربچه و پس از انتقال آن ها به خارج از شهر اقدام به تجاوز آن ها می کرد دستگیر شد.

متهم تحت عنوان پرسیدن آدرس قربانیان خود را به دام می انداخت و با تهدید چاقو و در خارج از شهر نقشه پلید خود را عملی می کرد. قربانیان متهم حدودا ۱۰ تا ۱۲ سال سن داشتند.

حتما بخوانید :   تجاوز و قتل تازه عروس 30 روز بعد از عروسی
پدر مست عروس دانمارکی به جای داماد در حجله دخترش را بی آبرو کرد !

پدر مست در حجله به دخترش تجاوز کرد