ایران16 / اخبار / حوادث / تصادف مرگبار پژو با دو زن قمی
تصادف مرگبار پژو با دو زن قمی

تصادف مرگبار پژو با دو زن قمی

🚨 پژو با دو قمی

🔴ساعتی پیش ناگواری در بلوار جمهوری نزدیک میدان امام حسین اتفاق افتاد.
🔶یک دستگاه پژو با دو خانم عابر پیاده برخورد کرده و به گفته شاهدان عینی یکی از خانم‌ها فوت کرده است.
🔸شدت برخورد به حدی بود که شیشه جلو و کاپوت و سپر پژو تخریب شد.
🔹تاکنون چند تصادف مرگبار در این قسمت شده است.

تصادف مرگبار پژو با دو زن قمی

داغ خفن :   فیلم زیر گرفتن دانشجویان توسط خودروی رئیس دانشگاه آزاد علوم تحقیقات!
مرگ دلخراش مرد قمی در برخورد با قطار

مرگ مرد قمی در برخورد با قطار + دلخراش