این لینک به دستور ستاد محترم ساماندهی کشور حذف شد

 

فراهانی پس از شکستن حد و مرز مسائل اخلاقی با برهنگی و رقاصی در جدید خود در نقش یک زن روسپی و بی احترامی و توهین به زنان افغانستان (افغانی) اقدام به رقص با لباس و پوشش لخت و نیمه برهنه و بسیار زننده و تحریک کننده کرد …. حذف شد