این لینک به دستور ستاد محترم ساماندهی کشور حذف شد

 

پس از شکستن حد و مرز مسائل اخلاقی با برهنگی و رقاصی در فیلم جدید خود در نقش یک زن روسپی و بی احترامی و توهین به زنان افغانستان (افغانی) اقدام به رقص با لباس و پوشش و نیمه و بسیار زننده و تحریک کننده کرد …. حذف شد