ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / تولد بزغاله ای نادر با سه پا در شهرستان تکاب

تولد بزغاله ای نادر با سه پا در شهرستان تکاب

♦️تولد بزغاله ای نادر با سه پا در شهرستان تکاب

تولد بزغاله ای نادر با سه پا در شهرستان تکاب

مهره مار
پیدا شدن موجودات عجیب و غریب در سرداب یک خانه همه را شوکه کرد! + عکس تعدادی موجود عجیب در یک خانه کشف شد که موجب شوکه شدن اهالی خانه شده است.

پیدا شدن موجودات عجیب و غریب در سرداب یک خانه همه را شوکه کرد! + عکس