ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / تولید مثل و زایمان حیوانات در حیات وحش + فیلم +18

تولید مثل و زایمان حیوانات در حیات وحش + فیلم +18

تولید مثل و زایمان حیوانات

شاید برای خیلی از شما سوال باشد حیوانات مختلف به چه شکلی باردار یا به عبارت دیگر نحوه تولید مثل آنها و همچنین زایمان آنها به چه شکل است شما می توانید در اینجا چند نمونه از نحوه زایمان و تولید مثل حیوانات در حیات وحش را مشاهده می کنید.

زایمان زرافه پس از جفت گیری با جفت نر

تولیدمثل گورخر

تولید مثل فیل

تولید مثل آهو و حمله غافلگیرانه یوزپلنگ

مهره مار

آموزش جفت گیری اسب خارجی / نحوه جفت گیری حیوانات