ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفتگیری خنده دار خرگوش در قفس و مرگ خرگوش تو اوج جفت گیری

جفتگیری خنده دار خرگوش در قفس و مرگ خرگوش تو اوج جفت گیری

جفتگیری خنده دار خرگوش در قفس و مرگ خرگوش تو اوج جفت گیری

 جفتگیری خرگوش

در این کلیپ لحظه خفن جفت گیری خرگوش سیاه با خرگوش سفید داخل قفس و مرگ خرگوش بیچاره را در اینجا مشاهده می کنید نحوه جفت گیری خرگوش نر با خرگوش ماده و خرگوشی که خودش رو به مردن میزنه.

مهره مار
جفت گیری حیوانات , فصل جفت گیری در بعضی حیوانات , فصل جفت گیری حیوانات در حیات وحش ,

فصل جفت گیری حیوانات در حیات وحش