ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفتگیری غیر قانونی میمون های جوان
خرید-مهره-مار-اصل
جفتگیری غیر قانونی میمون های جوان

جفتگیری غیر قانونی میمون های جوان

غیر قانونی میمون های جوان

میمون نر برتر اجازه جفتگیری به میمون های جوان را نمی دهد اما همه میمون ها از این قانون تبعیت نمی کنند

 
جفتگیری
جفتگیری

داغ خفن :   سکته خروس براثر هیجان زیاد هنگام جفت گیری
جفتگیریه حیوانات

جفتگیریه حیوانات (خر، اسب ،سگ، میمون و خوک)