ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفتگیری غیر قانونی میمون های جوان
جفتگیری غیر قانونی میمون های جوان

جفتگیری غیر قانونی میمون های جوان

غیر قانونی میمون های جوان

میمون نر برتر اجازه جفتگیری به میمون های جوان را نمی دهد اما همه میمون ها از این قانون تبعیت نمی کنند

 
جفتگیری

داغ خفن :   این مادر جوان پس از به قتل رسیدن توسط دزدان زایمان کرد ! + عکس
درگذشت پیرترین مادربزرگ ایران از بخش جعفریه قم

درگذشت پیرترین مادربزرگ ایران از بخش جعفریه قم