ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / زورس و زانکی؛ حاصل جفتگیری گورخر با اسب و الاغ
زورس و زانکی؛ حاصل جفتگیری گورخر با اسب و الاغ

زورس و زانکی؛ حاصل جفتگیری گورخر با اسب و الاغ

زانکی حیوانی است که هم شبیه گورخر است و هم شبیه الاغ و از یک گورخر نر با یک الاغ ماده به دنیا می آید. نادر دیگری نیز در این رسته جای می گیرند زورس Zorse است که ترکیبی از گورخر نر با اسب ماده است که در نوع خود بی نظیر است.تنها سه نمونه از گور الاغ یا زانکی در چین، آلمان و گرجستان وجود دارند. با این حال، گورالاغ ها کماکان کمیاب خواهند بود
وخراپارات , شیرها, شتر,کانال حیوانات,جفتگیری سگها, با گربه,, اپارات
داغ خفن :   جفت گیری جالب پرنده
فیلم جفت گیري گاو

فیلم جفت گیري گاو نر سفید با گاو ماده قهوه ای در هند +18