ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفتگیری گورخر و زایمان شگفت انگیز گورخر ماده

جفتگیری گورخر و زایمان شگفت انگیز گورخر ماده

جفتگیری گورخر و زایمان شگفت انگیز گورخر ماده جفت گیری گور خر ماده و حادثه ای که این حیوان در …

جفتگیری گورخر و زایمان شگفت انگیز گورخر ماده

جفت گیری گور خر ماده و حادثه ای که این حیوان در حال زایمان دچار درد شدید و بیهوشی میشود. در این زمان جفت نر چاره ای جز بیدار نگاهداشتن ماده و تلاش برای بیرون کشیدن نوزاد گور خر ندارد ولی پس از آن ماده از شدت فشار درد و خشم اقدام به کشتن بچه خود میکند که گور خر نر با همه وجود تلاش میکند تا مادر آرام شده و بچه و مادر نجات پیدا میکنند. این ویدیو جالب نشان دهنده عاطفه شدید با وجود حیوان بودن است.

مهره مار
زمان-جفت-گیری-در-گربه-ها-1

زمان جفت گیری گربه ها