ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفتگیری گورخر و زایمان شگفت انگیز گورخر ماده
جفتگیری گورخر و زایمان شگفت انگیز گورخر ماده

جفتگیری گورخر و زایمان شگفت انگیز گورخر ماده

و زایمان شگفت انگیز گورخر ماده

گور خر ماده و حادثه ای که این حیوان در حال زایمان دچار درد شدید و بیهوشی میشود. در این زمان جفت نر چاره ای جز بیدار نگاهداشتن ماده و تلاش برای بیرون کشیدن نوزاد گور خر ندارد ولی پس از آن ماده از شدت فشار درد و خشم اقدام به کشتن بچه خود میکند که گور خر نر با همه وجود تلاش میکند تا مادر آرام شده و بچه و مادر نجات پیدا میکنند. این ویدیو جالب نشان دهنده عاطفه شدید با وجود حیوان بودن است.

داغ خفن :   ۳ سال تلاش برای جفت گیری ۳ گوره خر ماده
فیلم خفن جفت گیری اسب و خر

فیلم خفن جفت گیری اسب و خر