ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گيري حیوانات شگفت انگیز – عیاشی لاک پشت!

جفت گيري حیوانات شگفت انگیز – عیاشی لاک پشت!

جفت گيري حیوانات

جفتگیری لاک پشت های دریایی سبز نرها در تلاش برای جفت گیری با زنان رقابت می کنند!

 

مهره مار
جفت گيري مار

جفت گيري مار و کلیپ خفن از جفتگیری و تولید مثل و نسل در مارها