ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گيري حیوانات شگفت انگیز – عیاشی لاک پشت!

جفت گيري حیوانات شگفت انگیز – عیاشی لاک پشت!

جفت گيري حیوانات جفتگیری لاک پشت های دریایی سبز نرها در تلاش برای جفت گیری با زنان رقابت می کنند! …

جفت گيري حیوانات

جفتگیری لاک پشت های دریایی سبز نرها در تلاش برای جفت گیری با زنان رقابت می کنند!

 

مهره مار
جفتگيري كلاغ

كليپ نادر و كمياب از جفتگيري كلاغ!!!