ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گيري حیوانات شگفت انگیز – عیاشی لاک پشت!
جفت گيري حیوانات

جفت گيري حیوانات شگفت انگیز – عیاشی لاک پشت!

جفتگیری لاک پشت های دریایی سبز نرها در تلاش برای با زنان رقابت می کنند!

 

داغ خفن :   جفت گيري حيوانات وحشی
مستند جفت گيري حيوانات وحشي

مستند جفت گیری حیوانات وحشی