ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گيري مار – مراسم خفن جفتگيري حیوانات
جفت گيري مار

جفت گيري مار – مراسم خفن جفتگيري حیوانات

– مراسم عجیب و غریب جفتگيري

 جفت گيري مار

مراسم عجيب توليد مثل و جفتگيرى مارها.
توضیحات محتوا: گرچه طیف وسیعی از حالت های تولید مثل توسط مارها استفاده می شود، همه مارها از کود قرار دادن داخلی استفاده می کنند. این کار با استفاده از همیپن های زوج، زده شده انجام می شود که در دم دم مردانه ذخیره می شود. همیپن ها اغلب به صورت چاقو، قلاب و یا ستون فقرات به منظور گرفتن دیواره های کلوچه زن مورد استفاده قرار می گیرند.
صاببل التزائج عن قرب – أغرب الحصان التقاو الطقوس.
على الرغم من أن تستخدم التصميم الداخلي. ویتم إنجز هذا أن طريق الاقتران، البين مولد، التي يتم تذهبها، تقلووب، في ذل الذكر. ما با ما مخدوده البين، مدمن مخدرت، أو العمود الفقري من أجل سيامة جدران مجرور الأنثى.

 

داغ خفن :   فیلم جفت گیری مار وسط جاده
جفت گيري پلنگ ها

جفت گيري پلنگ ها +جفت گيري حيوانات وحشی