ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری اسب های کوتوله (اسب پونی)

جفت گیری اسب های کوتوله (اسب پونی)

جفت گیری اسب های کوتوله یا همان اسب پونی

 جفت گیری اسب های کوتوله

کلیپی آموزشی از نحوه جفت گیری اسب پونی یا همان اسب های کوتوله که دیدید این کلیپ تنها به منظور آموزش پرورش دهندگان اسب برای کشش و جفت گیری اسب هایی از این نژاد می باشد.

 

 

مهره مار
جفت گیری حیوانات , فصل جفت گیری در بعضی حیوانات , فصل جفت گیری حیوانات در حیات وحش ,

فصل جفت گیری حیوانات در حیات وحش