ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / فیلم لورفته جفت گیری جگوار با پلنگ در باغ وحش
جفت گیری جگوار

فیلم لورفته جفت گیری جگوار با پلنگ در باغ وحش

کلیپ با پلنگ در باغ وحش

فیلم خفن و  نایاب و دیدنی از جفگیری جگوار حیوانی کمیاب که تنها در قاره آمریکا یافت می شود شما در اینجا نحوه جگوار نر را با پلنگ ماده در محیط بسته را مشاهده می کنید

داغ خفن :   لحظات نادر جفت گیری حیوانات
جفت گیری ملخ

جفت گیری ملخ ها بر روی درختان