ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / فیلم لورفته جفت گیری جگوار با پلنگ در باغ وحش

فیلم لورفته جفت گیری جگوار با پلنگ در باغ وحش

کلیپ جفت گیری جگوار با پلنگ در باغ وحش

فیلم خفن و  نایاب و دیدنی از جفگیری جگوار حیوانی کمیاب که تنها در قاره آمریکا یافت می شود شما در اینجا نحوه جفتگیری جگوار نر را با پلنگ ماده در محیط بسته را مشاهده می کنید

مهره مار
فصل جفتگیری کانگورو

فیلم جنگیدن کانگوروهای خاکستری در فصل جفت گیری