ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری خر و الاغ در مزرعه

جفت گیری خر و الاغ در مزرعه

مهره مار

آموزش جفت گیری اسب خارجی / نحوه جفت گیری حیوانات