ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / رفتار قبل از جفت گیری در گربه سانان
خرید-مهره-مار-اصل
جفت گیری در گربه سانان

رفتار قبل از جفت گیری در گربه سانان

نرها با عضوی که در سقف دهان خود دارند زمان احساس نیاز ماده ها به جفتگیری را تشخیص میدهند به همین دلیل این حرکت را انجام میدهند ( بدون هیچ صحنه غیر اخلاقی) اگر گربه سانی را دیدید که این حرکت را انجام داد سریعا صحنه را ترک کنید ( قانون 8 نیوتن )
شیوا طاهری با پای لخت در دریا عکس

عکس لورفته شیوا طاهری با پای لخت در دریا +عکس بدحجاب