ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری ساس ( سوسک تخت خواب Bed Bug)
جفت گیری ساس

جفت گیری ساس ( سوسک تخت خواب Bed Bug)

جفت گیری مار جفت گیری شتر جفت گیری گوریل جفت گیری لاک پشت جفت گیری زنبور جفت گیری اردک جفت گیری گربه جفتگیری joftgiri وحشی تجاوز به حیوانات حیوانات متجاوز بارداری حیوانات جفت گیری سنجاب جفت گیری ساس ها جفت گیری سخت ساس فیلم جفت گیری ساس

ویدیو از نشنال جئوگرافیک در مورد جفت گیری ساس ، ساس ها که به سوسک تخت نیز معروف اند از خون انسان ها تغذیه میکنند و به هنگام جفت گیری آلت آنها که مثل خار است پوست جنس ماده را پاره کرده و وارد بدن او میشود.

داغ خفن :   زنده شدن مردی که سرش قطع شد + عکس
فیلم خفن جفت گیری اسب و خر

فیلم خفن جفت گیری اسب و خر