ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری شتر با شتر,جفت گیری شتر اپارات
جفت گيري شتر با شتر,جفت گيري شتر اپارات

جفت گیری شتر با شتر,جفت گیری شتر اپارات

با , اپارات,نحوه ,, شترها, شتراپارات, خرها, گورخر

جفت گیری شتر تا (کیفیت HD)

در این کلیپ جفت گیری چند شتر را مشاهده میکنید که نهایتا منجر به زایمان شتر میشود

جفت گیری شتر, زایمان,

 

جفت گیری شتر با شتر,جفت گیری شتر اپارات,نحوه جفت گیری شتر,جفت گیری شیر,جفت گیری شترها,جفت گیری شتراپارات,جفت گیری خرها,جفت گیری گورخر

داغ خفن :   13 مراسم خفن جفت گیری حیوانات
زایمان فیل

زایمان فیل (زیر 15 سال نگاه نکنند)