ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری گورخرها در باغ وحش + فیلم لورفته داغ

جفت گیری گورخرها در باغ وحش + فیلم لورفته داغ

جفت گیری گورخرها

 فیلم جفت گیری گورخرها در باغ وحش

مهره مار

آموزش جفت گیری اسب خارجی / نحوه جفت گیری حیوانات