ایران16 / اخبار / حوادث / رها کردن جنازه روی تخت وسط خیابان ! + فیلم
رها کردن جنازه روی تخت وسط خیابان ! + فیلم

رها کردن جنازه روی تخت وسط خیابان ! + فیلم

در یکی از خیابان های جنوب کشور عربستان یک بر روی تخت که به ضرب گلوله کشته شده بود در وسط خیابان رها شده بود.

جنازه در خیابان که بر روی تخت رها شد

روز گذشته ویدیویی از یک که به ضرب گلوله کشته شده بود، بر روی یک تخت در وسط خیابان وادی الطیله واقع در شهر ابها در استان عسیر در جنوب کشور عربستان سعودی، رها شد که نظر رانندگان را به خود جلب نمود.جنازه در خیابان

جنازه در خیابان

جنازه رها شده

جسد رها شده در وسط خیابان

با تحقیق و بررسی های پلیس عربستان سعودی، کشته شدن وی با اسلحه تایید شد و هنوز هویت فردی که کشته شده است، مشخص نمی باشد.

همچنین مقامات محلی تایید کردند که تحقیقات کاملی برای شناسایی هویت قاتل و مقتول در حال انجام می باشد و با این وجود هنوز اطلاعاتی از جانب اداره پلیس عربستان سعودی منتشر نشده است.

ویدیو جنازه ای که در وسط جاده بر روی تخت رها شد

داغ خفن :   اقدام زشت مرد با دختر 15 ساله در اتاق پشتی سوپر مارکت + فیلم