ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ سگ با شیر | نبردی نابرابر و خونین سراسر هیجان
خرید-مهره-مار-اصل
جنگ سگ جنگ شیر شیر فیلم جنگ سگ

جنگ سگ با شیر | نبردی نابرابر و خونین سراسر هیجان

با | نبردی نابرابر و خونین سراسر هیجان

در این کلیپ شما جنگ بین یک سگ با شیر ماده را ملاحظه می کنید شیر ماده کوچک هر چند قصد جنگیدن ندارد اما سگ به سمت او حمله ور شده و …

با شیر

داغ خفن :   جفت گیری سگ با مرغ - تجاوز سگ به مرغ
زیباترین بازیگر زن ایرانی

زیباترین بازیگر زن ایرانی از نظر مردم