ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ نفس گیر سگ پیت بول با آلابای
جنگ نفس گیر سگ پیت بول با آلابای

جنگ نفس گیر سگ پیت بول با آلابای

و نفس گیر پیت بول با آلابای

پیت بول با آلابای

کلیپ جنگ و نبرد با آلابای

 

منبع : khabar25

 

داغ خفن :   جنگ سگ ها در افغانستان
1300 سگ ایرانی را یکجا دیده اید؟ + عکس

1300 سگ ایرانی را یکجا دیده اید؟ + عکس