ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ نفس گیر سگ پیت بول با آلابای
خرید-مهره-مار-اصل
جنگ نفس گیر سگ پیت بول با آلابای

جنگ نفس گیر سگ پیت بول با آلابای

و نفس گیر پیت بول با آلابای

پیت بول با آلابای

کلیپ جنگ و نبرد با آلابای

 

منبع : khabar25

 

داغ خفن :   جنگ سگ های وحشی آفریقایی با کفتار
نبرد گرگ ها با نژادهای مختلف سگ

نبرد گرگ ها با نژادهای مختلف سگ