ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ و نزاع خونین شیرها در حیات وحش
آپارات - نبرد شیرها جنگ شیرها

جنگ و نزاع خونین شیرها در حیات وحش

کلیپی هیجان انگیز از رویارویی و نبرد حیوانات در

جنگ و نبرد شیرها و کفتارها در حیات وحش

 

داغ خفن :   جوفت گیری حیوانات
جفتگیری سگهای خیابانی

جفتگیری سگهای خیابانی خفن +14