ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ و نبرد دیدنی بین سگ های وحشی
جنگ و نبرد دیدنی بین سگ های وحشی

جنگ و نبرد دیدنی بین سگ های وحشی

و نبرد دیدنی بین سگ های وحشی

داغ خفن :   10 نبرد در حیات وحش تا مرگ حیوانات

عکس/ شیرجه خرس روی طعمه!