ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ و نبرد پلنگ با سگ وحشی
جنگ و نبرد پلنگ با سگ وحشی

جنگ و نبرد پلنگ با سگ وحشی

و نبرد با

داغ خفن :   جنگ و نبرد دیدنی بین سگ های وحشی
پلنگ مشکی بسیار نادر پس از صد سال روئیت شد! + عکس

پلنگ مشکی بسیار نادر پس از صد سال روئیت شد! + عکس