ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / حشره ای که قاتل مارهاست
حشره ای که قاتل مارهاست

حشره ای که قاتل مارهاست

ای که مارهاست + فیلم

گونه خاصی از رتیل ها، به حمله کرده و آن را از پای در می آورند.

 

نوعی رتیل، به مار حمله کرده و آن را از بین می برد. این رتیل به قاتل مارها شهرت داشته و در کار خود بسیار ماهرانه عمل می کند.

داغ خفن :   این دختر بخاطر مسواک نزدن مادرش را کشت
فیلم لورفته لحظه قتل خونین در بازار تهران +جزییات

فیلم لورفته لحظه قتل خونین در بازار تهران +جزییات