ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / حمام گاومیش ها + عکس
حمام گاومیش ها + عکس

حمام گاومیش ها + عکس

حمام ها :

یک گله گاومیش در شهر هوشیمین، ویتنام حمام می کنند. گاومیش ها بزرگی هستند که قدشان می تواند به بیش از 1 متر و 80 سانتیمتر تا سر شانه هایشان برسد و وزنی معادل 1200 کیلوگرم داشته باشند.

photoghrapher: Cao Ky Nhan

Instagram ID: natgeo

داغ خفن :   عاشق شدن سگ‌ها تا تصورات ذهنی گربه‌ها درباره انسان
جفت گیری اردک / فیلم جفتگیری و تولید مثل اردک خانگی

جفت گیری اردک / فیلم جفتگیری و تولید مثل اردک خانگی