ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / حمله عقرب به انسان / نیش زدن عقرب به دست انسان بصورت آهسته
حمله عقرب به انسان

حمله عقرب به انسان / نیش زدن عقرب به دست انسان بصورت آهسته

به انسان

به دست انسان بصورت آهسته

 

 

گاردیوم | قیمت عقرب | عکس شاه عقرب | عقرب قرمز هندی | قیمت عقرب سیاه | انواع عقرب | عکس عقرب سیاه | چگونه عقرب پیدا کنیم

 

صحنه شگفت انگیز آهسته نیش زدن عقرب به انسان

 

 

شکار فوق العاده زیبا درنده بسیار زیبا جالب و دیدنی شکار سهمگین نبرد حملات شیر نر و ماده کروکودیل شکار موش حیات وحش-شکار شیرها وحشتناک نبرد وحشتناک دیدنی جنگ و جدال شیر رازبقا حیات وحش دیدنی جنگ و جدال با مارهای غول پیکر

داغ خفن :   تماس یکی از مسافران / ما سقوط کردیم و زنده ایم! / یکی از خانواده ها عنوان کرد + فیلم
پلنگ مشکی بسیار نادر پس از صد سال روئیت شد! + عکس

پلنگ مشکی بسیار نادر پس از صد سال روئیت شد! + عکس