ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / حمله پلنگ به یک سگ و واکنش دیدنی هر دو!
خرید-مهره-مار-اصل
حمله پلنگ به یک سگ و واکنش دیدنی هر دو!

حمله پلنگ به یک سگ و واکنش دیدنی هر دو!

به

حمله پلنگ به یک سگ و واکنش دیدنی هر دو!

حجم ویدیو: ۱۳.۵۴M مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۴۴

حمله پلنگ به یک سگ و واکنش دیدنی هر دو را در ویدئوی زیر می بینید.

 

داغ خفن :   پاره کردن گرگ توسط سگهای سرابی
نبرد گرگ ها با نژادهای مختلف سگ

نبرد گرگ ها با نژادهای مختلف سگ