ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / حمله پلنگ به یک سگ و واکنش دیدنی هر دو!
حمله پلنگ به یک سگ و واکنش دیدنی هر دو!

حمله پلنگ به یک سگ و واکنش دیدنی هر دو!

به

حمله پلنگ به یک سگ و واکنش دیدنی هر دو!

حجم ویدیو: ۱۳.۵۴M مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۴۴

حمله پلنگ به یک سگ و واکنش دیدنی هر دو را در ویدئوی زیر می بینید.

 

داغ خفن :   عکس توله سگ های بامزه و دوست داشتنی
پلنگ در کوه‌های ورامین

فیلم/ مشاهده پلنگ در کوه‌های ورامین