الهام حمیدی با انتشار عکس زیر نوشت:

و باز هم خبر ناراحت‌کننده سال ۹۸، کمال الملک سینمای ایران از میانمان رفت، عمو جمشید عزیز کار کردن با پیشکسوتی مثل شما برای من یک دنیا کلاس درس اخلاق و بزرگ منشی بود که دیگر نخواهد آمد و تکرار نخواهد شد، بزرگ مرد مهربان روحت شاد.

 

اینستا