ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / خوردن زنده زنده گاو توسط مار غولپیکر۱۸+/جالب و دیدنی
خوردن زنده زنده گاو توسط مار غولپیکر۱۸+/جالب و دیدنی

خوردن زنده زنده گاو توسط مار غولپیکر۱۸+/جالب و دیدنی

زنده زنده خورده شدن گاو توسط غول پیکر ۱۸+ / جالب و دیدنی

زنده زنده بلعیدن گاو توسط غولپیکر و بزرگ که صحنه ای فوق خوفناک و خفن و جالبی شده..کلیپ جالب و دیدنی-مارپیتون غولپیکر--عجیب-زنده خواری - حیوان-حیوان -نبرد مبارزه-جنگ و -مار غولپیکربزرگ-مار مارها--
داغ خفن :   پسری با بینی عجیبی به شکل بیضه (تصاویر)
نجات اردک از دست مار

نجات اردک از دست مار