ایران16 / اخبار / حوادث / خیانت زن هوس باز به همکارش در آرایشگاه + عکس
زن هوس باز و مسموم شدن زن جوان در آرایشگاه توسط دوست حسودش و حسادت به دلیل رابطه با پسر جوان حادثه ساز شد
زن هوس باز و مسموم شدن زن جوان در آرایشگاه توسط دوست حسودش و حسادت به دلیل رابطه با پسر جوان حادثه ساز شد

خیانت زن هوس باز به همکارش در آرایشگاه + عکس

زن هوس باز همکارش را مسموم کرد تا به هدف شومش برسد

لوز لمنفیلد به جرم مسموم کردن همکارش بازداشت و مجرم شناخته شد اما تنها به 10 روز زندان محکوم شد. البته وی باید 18 ماه هر روز خود را به پلیس معرفی کند و حق ندارد از شهر خارج شود.
به گزارش دیلی میل، میزان محکومیت برای چنین جرمی 20 سال زندان است در حالی که این خانم تنها به 10 روز زندان محکوم شده است.

 

زن هوس باز و همجنسگرا

رفتار زشت زن هوس باز و همجنسگرا با همکارش

دوربین های مدار بسته آرایشگاه نشان داده اند که لوز لمنفیلد 28 ساله، مواد شیمیایی مخصوص مراقب پوست را به عمد داخل آب داخل لیوان همکارش میریزد. قربانی که سوفیا کروز نام دارد مقداری از آن آب را می نوشد که باعث می شود حالش بد شده و به سختی نفس بکشد. مواد شیمیایی داخل آب کشنده بودند و سوفیا هم از تصمیم قاضی دادگاه بسیار ناراضی است. انگیزه این زن گه گفته می شود همجنس گرا است به خاطر حسات به روابط قربانی حادثه با یک پسر جوان است.

خیانت زن هوس باز به همکارش در آرایشگاه + عکس

منبع : رکنا
ترک رابطه جنسی و تاثیر آن بر بدن

ترک رابطه جنسی و تاثیر آن بر بدن