ایران16 / اخبار / حوادث / داماد عصبانی عروس را در حجله خفه کرد (عکس 16 +)
عروس

داماد عصبانی عروس را در حجله خفه کرد (عکس 16 +)

داماد عصبانی عروس را در حجله خفه کرد   عروس جوان در شب حجله به جای آغوش پر محبت داماد …

داماد عصبانی را در خفه کرد

 

عروس جوان در شب حجله به جای آغوش پر محبت داماد دستای خشن و سنگین او به دور گردنش را حس کرد! داماد عصبانی با فشار دستهایش عروس زیبا را شب در بسترش خفه کرد ! به گزارش ایران 16 داماد جوان در حرکتی باورنکردنی عروس خود را در شب ‌شان به رساند.

 

به گزارش ، پاکشاکهوکهر 28 ساله، همسرش «لاشاری خان زاری» را در شب عروسی‌شان خفه کرد و مدعی شد پسرعموی عروس با او ‌ای پنهانی داشته است.

 

مأموران پلیس این داماد قاتل را در منطقه یعقوب‌آباد کردند و او به صراحت به قتل همسرش اعتراف کرد.

 

داماد عصبانی عروس را در حجله خفه کرد (عکس 16 +)

 

عروس روز بعد جسد او را در بستر خواب یافتند در حالی که داماد فرار کرده بود. اطلاعات پلیس حاکی است عروس و داماد قبل از قتل بحث داغ و مشاجره شدیدی به خاطر به تأخیر افتادن مراسم عروسی داشته‌اند.

داغ خفن :   ایرانی ها خریداران میلیاردی لوازم آرایش جهان
مهره مار
صحنه قتل میترا استاد (نجفی) در وان حمام (عکس ۱۶+)

صحنه قتل میترا استاد (نجفی) در وان حمام (عکس ۱۶+)