ایران16 / عکس بازیگران / درگذشت پیرترین مادربزرگ ایران از بخش جعفریه قم
درگذشت پیرترین مادربزرگ ایران از بخش جعفریه قم

درگذشت پیرترین مادربزرگ ایران از بخش جعفریه قم

 درگذشت پیرترین مادربزرگ ایران از بخش جعفریه قم

خانم جیران صفری به عمه توجی، پیرترین مادربزرگ ایران با۱۱۵ سال سن فوت شده است

به عنوان بزرگترین مادربزرگ ایران معروف بود با یک پسر، پنج دختر، ۱۶۰ نوه و نتیجه و نبیره

درگذشت پیرترین مادربزرگ ایران از بخش جعفریه قم

داغ خفن :   گالری عکس های بازیگران و ستاره ها در اینستاگرام
بازیگران و چهره های مشهوری که ازدواج مجدد داشتند +تصاویر

بازیگران و چهره های مشهوری که ازدواج مجدد داشتند +تصاویر