ایران16 / عکس بازیگران / درگذشت پیرترین مادربزرگ ایران از بخش جعفریه قم

درگذشت پیرترین مادربزرگ ایران از بخش جعفریه قم

درگذشت پیرترین مادربزرگ ایران

 درگذشت پیرترین مادربزرگ ایران از بخش جعفریه قم

خانم جیران صفری معروف به عمه توجی، پیرترین مادربزرگ ایران با۱۱۵ سال سن فوت شده است

به عنوان بزرگترین مادربزرگ ایران معروف بود با یک پسر، پنج دختر، ۱۶۰ نوه و نتیجه و نبیره

درگذشت پیرترین مادربزرگ ایران از بخش جعفریه قم

مهره مار
عکس رامبد جوان در کانادا با نگار جواهریان

اولین مصاحبه و عکس رامبد جوان در کانادا با نگار جواهریان +فیلم