ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / درگیری سگ ها سر جفت گیری کردن

درگیری سگ ها سر جفت گیری کردن

درگیری سگ ها سر

جنگ و نزاع شدید سگها سر جفتگیری

داغ خفن :   افشاگری روحانی معروف از حوزه علمیه لاکچری ناطق نوری +عکس
فیلم جفت گیری مار

فیلم جفت گیری مار وسط جاده