ایران16 / اخبار / اقتصادی / برخورد تحقیرآمیز مردم با دلار
دلار

برخورد تحقیرآمیز مردم با دلار

عکس زیر برخورد تحقیرآمیز مردم با را در پس تحریم ترکیه نشان می‌دهد. البته مردم ما هم به محض گرانی دلار صف  های کیلومتری تشکیل دادن و با احترام تمام دلار را 4 برابر گرانتر کردن … این فرق ما با مردم ترکیه هست !!!

رفتار تحقیرآمیز مردم ترکیه با دلار!

داغ خفن :   سوتی مجری شبکه خبر سامانه پوشکی
حمله قلبی مجری

حمله قلبی مجری