ایران16 / اخبار / اقتصادی / برخورد تحقیرآمیز مردم با دلار
دلار

برخورد تحقیرآمیز مردم با دلار

عکس زیر برخورد تحقیرآمیز مردم ترکیه با دلار آمریکا را در پس تحریم ترکیه نشان می‌دهد. البته مردم ما هم …

عکس زیر برخورد تحقیرآمیز مردم با آمریکا را در پس تحریم ترکیه نشان می‌دهد. البته مردم ما هم به محض گرانی دلار صف  های کیلومتری تشکیل دادن و با احترام تمام دلار را 4 برابر گرانتر کردن … این فرق ما با مردم ترکیه هست !!!

رفتار تحقیرآمیز مردم ترکیه با دلار!

داغ خفن :   دو بازیگر کشف حجاب کرده به هم رسیدند+تصاویر
مهره مار
مارمولک

مارمولک ایرانی در ترکیه