ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / دوئل مرگبار حیوانات در حیات وحش + فیلم (18+)
دوئل مرگبار حیوانات در حیات وحش + فیلم (18+)

دوئل مرگبار حیوانات در حیات وحش + فیلم (18+)

در حال عبور از رودخانه است که ناگهان طعمه‌‍ی تمساح می شود،این فیلم را با هم ببینیم.

گورخر در حال عبور از رودخانه است که ناگهان طعمه‌‍ی تمساح می شود،این فیلم را با هم ببینیم.

داغ خفن :   بزغاله ای که نصف خوک است و نصف انسان!

عکس/ شیرجه خرس روی طعمه!