مجید صالحی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: دیروز زاد روز آقاى استاد کیانیان عزیز یکى از بزرگان سینماى ایران زمین بود، مردى که هم سینما ، هم ملّت مهربانم،هم من حقیر به وجود و بزرگوارى و هنرش افتخار میکنیم، و ایمان دارم حنا خانوم و آقا آروین هم سالیان سال به ایشان و عکسى که با عمو رضا دارن افتخار خواهند کرد(خوشبحالشون) . تولدت مبارک بزرگمرد شریف و انسان برقرار و پاینده باشید سالیان سال.