ایران16 / سرگرمی / مطالب طنز و خنده دار / دیرین دیرین – چندین قلو
دیرین دیرین - چندین قلو

دیرین دیرین – چندین قلو

 

داغ خفن :   بی خوابی (دیرین دیرین)!