ایران16 / اخبار / حوادث / آخرین خبر رسوایی اخلاقی شورای شهر بابل ! + عکس
رسوایی اخلاقی شورای شهر بابل

آخرین خبر رسوایی اخلاقی شورای شهر بابل ! + عکس

عضو پر حاشیه شورای شهر بابل که در برابر استعفا دادن مقاومت می کرد در محل کار خود حاضر شد.

جواد بیژنی عضو شورای‌ شهر بابل که از استعفا سر باز زده بود، امروز پس از حواشی سه هفته‌ای شورا، در اتاق کارش حاضر شد.

 

رسوایی اخلاقی شورای شهر بابل

وی در پرونده فساد اخلاقی در شورای شهر بابل یکی از افرادی بود که بازداشت شده بود اما اکنون آزاد است و در محل کار خود در شورا حاضر شده است.

 

فیلم رسوایی اخلاقی 5 عضو شورای شهر بابل در ویلا / اعتراف جدید

یکی از عوامل اصلی پرونده سیاه شورای شهر بابل که متواری بود، دستگیر شد. در پی افشاگری امام جمعه شهرستان بابل که در شورای شهر بابل بحث فساد اخلاقی وجود دارد تیم های اطلاعاتی برای بررسی و دستگیری افراد وارد عمل شدند. در بررسی ها مشخص شده عده ای از بیرون شورا با کمک عناصری از درون شورا با استفاده از یک زن، شورا را به فحشا کشانده اند و زمانیکه این چند عضو شورای شهر متوجه فیلمبرداری از رفتار شومشان شده اند برای پنهان ماندن این داستان، یکی ٣٧٠ میلیون، یکی ۴۵٠ میلیون تومان و یکی دیگر یک میلیارد و دویست میلیون تومان

 

فیلم کامل جفتگیری اسب ها

فیلم کامل جفتگیری اسب ها