ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / رفتار جالب گرگها هنگام جفتگيري️️️
گرگها هنگام جفتگيري️️️

رفتار جالب گرگها هنگام جفتگيري️️️

گرگها هنگام جفتگيري️️️

رفتارهاي جالب گرگها هنگام جفتگيري️️️

داغ خفن :   جنگ خونین سگ قفقازی با گرگ وحشی
قلدری خرس در مقابل گله گرگ ها 4,707

قلدری خرس در مقابل گله گرگ ها 4,707