ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / زایمان گورخر / بسیار مهیج و جالب
زایمان گورخر

زایمان گورخر / بسیار مهیج و جالب

/ بسیار مهیج و جالب

ماده گورخر موقع بخاطر بزرگی جنین از هوش میره! گورخر نر با تلاش به هوشش میاره و سر بچه رو میگیره و بیرون میکشه مادر از درد رم کرده! پدر، بچه رو از لگدهای مادر محافظت میکنه!

زایمان شگفت انگیز گورخر و خودکشی ماده گورخر

زایمان گورخر همانا و رسیدن های وحشی همانا..

داغ خفن :   حیوانات دورگه را بشناسید + عکس
فیلم کوتاه دیدنی از گرگ ها | تصاویر خیره کننده از حیات وحش

فیلم کوتاه دیدنی از گرگ ها | تصاویر خیره کننده از حیات وحش